Pleie av ising i tennene

Pleie av ising i tennene

Pleie av ising i tennene

Pleie av ising i tennene

Langsiktig lindring

I tillegg til å vite hvordan du bør behandle ising i tennene nå, er det også viktig å tenke over din langsiktige håndtering og pleie av hypersensitiviteten. 

I denne delen ser vi nærmere på måter du kan håndtere ising i tennene på over tid.

Langsiktig lindring

OM ISING