En smakebit av bærekraftinnsatsen vår

Våre Oral Health-produkter bidrar til å forbedre munnhelsen din. Men hva med helsen til moder jord, vil du spørre? Hos GSK hjelper vi folk til å gjøre mer, føle seg bedre og leve lengre, og for å nå dette målet trenger vi en sunn planet.1 Vårt primære fokus er alltid kvalitet og sikkerhet, noe som har gjort GSK-produktene populære rundt om i verden. Imidlertid kommer store volumer både med et stort ansvar og muligheten til å gi et reelt bidrag til bærekraft. Dette er grunnen til at vi har bestemt oss for å redusere vårt miljøavtrykk med 25% innen 2030. Faktisk jobber vi allerede hardt med dette, her er noen eksempler:

Ansvarlige innkjøp

Vi bytter til resirkulert kartong i alle emballasjekartongene for våre Oral Health-produkter. Det reduserer miljøpåvirkningen når det gjelder vann og arealbruk samt karbonutslipp. Vi har allerede overskredet vårt mål om å kjøpe inn minst 90% av papiremballasjen vår fra ansvarlige innkjøp2 og vi har som mål å nå 100% innen 2030.

Plastikk

Vi har begynt ferden mot helt resirkulerbare tannkremtuber til alle våre Oral Health-produkter,3 og vi planlegger å fjerne all plast fra mange av våre tannbørsteforpakninger.4

Klimaendring

Et annet viktig fokusområde for GSK er å redusere energiforbruket og dets tilknyttede karbonutslipp.5 Innen 2020 vil mer enn 30% av vårt globale strømbehov komme fra fornybare kilder over hele Storbritannia, USA og Europa. Vårt mål er å bruke 60% fornybar energi på alle fabrikkene våre innen 2030.

Vann

Vi prøver å bruke så lite vann som mulig i vår virksomget. Vi har som mål å redusere det totale vannforbruket innen hvert område med høyt vannbruk med 30% innen 2030 Du kan også gjøre din del - simpelthen ved å skru av kranen mens du pusser tennene!

1 Vårt bærekraftsarbeid har utgangspunkt i bærekraftsmålene og dekker både sosiale og miljømessige mål.
2 Vi samarbeider med Rainforest Alliance for å kartlegge risikoene i forsyningskjeden vår for papiremballasje.
3 GSK Consumer Healthcare har undertegnet Circular Plastic Alliance, som er EUs mål om å bruke minst 10 millioner tonn resirkulert plast per år innen 2025.
4 Vi har som mål å nå dette i løpet av 2021-2022.
5 Science Based Target Initiative har godkjent at våre klimamål er i samsvarer med det som kreves for å holde den globale oppvarmingen nede på 2°C. Vi vil redusere de absolutte klimagassutslippene i vår virksomhet (område 1 og 2) med 10% innen 2025 og verdikjedeutslipp (område 3) med 16% innen 2030, fra et basisår 2017.